Afdeling Delft

Afdeling  Delft is een van de 49 afdelingen van ABVAKABO FNV en behoort
tot het regiokantoor Zuid-Holland Noord in Zoetermeer.
De leden worden binnen ABVAKABO FNV ingedeeld naar de sector waarin
ze werkzaam zijn. In Delft zijn dat de sectoren: Rijk, Onderwijs en
Onderzoek, Lagere Overheden (gemeenten en provincies), WSW, Zorg en
Dienstverlening, Uitkeringsgerechtigden en Gepensioneerden/Vutters.

Papsouwselaan 119K, 2624 AK  Delft, tel. 015-2572019, fax. 015-2572811,
bgg. 079-3536617
openingstijden  woensdag 09.00 – 12.00 uur en 14.00 - 16.00 uurNext page: Afdeling